Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

A bit about us...

Kort na ons trouwen in 1985 en na 11 maanden op de wachtlijst te hebben gestaan bij de

GRCN, kwam onze eerste Golden Retriever in ons gezin, “Kim” genaamd.

Ruim 14 jaar is zij bij ons geweest, samen met ons bastaardje “Kaatje”.

In 1987 kwam Ezra erbij en in 1993 Logan. In 1998 Sarah, in 2003 Sophie, in 2007 Caithlyn en

tot slot Olivia in 2013.

Sophie geeft ons de aanzet en mogelijkheid om te gaan showen. Haar resultaten blijken niet

onverdienstelijk, bovendien heeft ze ook nog een heerlijk karakter en voldoet ook aan

alle gezondheidseisen van de GRCN. JA, wat wil je dan nog meer?

Nu is onze kennelnaam “Picaboostreet” geaccepteerd door Raad van Beheer.

Frieda & Gert-Jan Rijnbergen

Olivia & Madison

Shortly after out marriage in 1985 and after 11 months of waiting at the GRCN, our first

golden retriever pup came into our family, named, Kim.

She has been with us for more than 14 years, together with our mix-up, Kaatje.

In 1987 Ezra joined the family, and in 1993, Logan. In 1998, Sarah, Sophie in 2003, in 2007

Caithlyn and last but not least, Olivia in 2013.

Sophie gave us the opportunity to participate in shows. Her results were not unprofitable,

and on top of that, she has a wonderful personality and she meets all the health

expectations of the GRCN.

What else could you wish for?

Frieda & Gert-Jan Rijnbergen

Olivia & Madison